Semboyan35 Indonesian Railfans

Full Version: KRL AC parade
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.


Toei 6181F...
sundul duluMaaf saya cuma taunya mereka berdua adalah KRL Ekonomi AC..seri apa dan jurusan mana, maaf saya tidak tahu..
^^

numpang jawab ya kang
yang kiri TM 7000 seri 7122F kayanya jadi pakuan ekspres ke BOO
kanan seri 8000/8500 ke JAKK/THB (kemungkinan gede sih JAKK) sebagai ekonomi AC
@st BOO...